Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

Algemene verordening gegevensbescherming AVG

Leer in een paar minuten welke eisen de wet stelt en welke verplichtingen en verantwoordelijkheden u heeft. Uw organisatie moet de manier waarop het met data omgaat op orde hebben.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze laagdrempelige video wordt in een paar minuten uitgelegd welke eisen de wet stelt en welke verplichtingen en verantwoordelijkheden u heeft. Uw organisatie moet de manier waarop het met data omgaat op orde hebben. Iedereen kan uw organisatie aanspreken op de naleving van de Europese Privacy Verordening. Indien u daarin faalt, dan riskeert u een maximale boete van EUR 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Doel van de cursus

Deze korte video-opname geeft heel snel inzicht in de eisen en verplichtingen vanuit de AVG. 

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Meer inzicht in AVG
  • Inzicht in de verplichtingen vanuit AVG voor het omgaan met gegevens
  • Voorkomen van een boete wegens het niet naleven van de AVG

Duur en studiebelasting

Het bekijken van de video-opname duurt enkele minuten.

Doelgroep

Deze korte video-opname is interessant voor elke organisatie met datastromen (zowel van medewerkers als leveranciers en klanten).

Vaardigheden

Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende vaardigheden en beroepscompetenties (op MBO-niveau): Instructies en procedures opvolgen.

Lesmaterialen

Deze online training bestaat uit een korte video-opname.

Toetsing

Aan deze online cursus is geen toetsmoment verbonden.

Certificaat

Aan deze online cursus is geen certificaat verbonden.